بوت کمپ اینترنت اشیا 99

با توجه به شرایط فعلی و با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و صندوق نوآوری و شکوفایی، دبیرخانه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا برآن شد تا برای حفظ آرامش خاطر شرکت کنندگان، با ایجاد زیرساخت های لازم برای آموزش مجازی دوره را در دو قالب حضوری-مجازی و مجازی برگزار نماید و این سامانه نیز به جهت یکسان سازی فراگیری برای شرکت کنندگان حضوری و مجازی طراحی شده است.